Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhật ngữ ABC

Shape

Hãy bắt đầu khoá học yêu thích

Học ngay với bất kỳ địa điểm, và xây dựng Tương lai tươi sáng.

Học trên nhiều thiết bị với hệ thống video bài giảng phong phú

ĐĂNG KÝ NGAY
Shape
10

Khoá học

Shape
4.8
Shape
Slider
Shape
Shape

Tất cả KHOÁ HỌC của trung tâm

Courses

Khoá học N5

~ 30 phút/video 406 Video bài học
790,000 VNĐ 900,000 VNĐ
Courses

Khoá học N4

~ 30 phút/video 400 Video bài học
890,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
Courses

Khoá học N3

~ 30 phút/video 720 Video bài học
1,190,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ
Courses

Khoá học N2

~ 30 phút/video 720 Video bài học
1,590,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ
Courses

Khoá học N1

~ 30 phút/video 720 Video bài học
2,290,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
Courses

Kỹ năng phỏng vấn công ty Nhật

~ 30 phút/video 29 Video bài học
490,000 VNĐ 750,000 VNĐ
Courses

Thực hành tiếng Nhật thương mại

~ 30 phút/video 191 Video bài học
690,000 VNĐ 900,000 VNĐ
Courses

Viết mail tiếng Nhật thương mại

~ 30 phút/video 124 Video bài học
590,000 VNĐ 700,000 VNĐ
Courses

ビジネス日本語

~ 30 phút/video 21 Video bài học
590,000 VNĐ 750,000 VNĐ
Courses

Kính ngữ chuyên sâu

~ 30 phút/video 80 Video bài học
690,000 VNĐ 900,000 VNĐ